English | ۰۲۱ ۲۲ ۲۴ ۴۲ ۰۵-۶ info@aididecor.com
دکوراسیون داخلی: ۸ قانون مهم (بخش اول)

دکوراسیون داخلی: ۸ قانون مهم (بخش اول)

به گفته بسیاری از معماران و طراحان قانون مشخصی در دکوراسیون داخلی وجود ندارد اما می توان نکاتی را یاداور شد تا از آنها در چیدمان خانه خود استفاده کنیم. به نقل یکی از معماران دکوراسیون داخلی با نام نسن (Nesen)  اگر به درستی و با اصول از این هنر استفاده شود هر عملی در چیدمان اجزای اتاق در کنار هم امکان پذیر است. به همین جهت در این پست قصد داریم به نکاتی بپردازیم که به کمک آنها بتوانید بهترین و اصولی ترین دکوراسیون و چیدمان را برای خانه خود داشته باشید. ۱. در ابتدای طراحی دکوراسیون داخلی برای فضا برنامه ریزی کنید در فرایند طراحی دکوراسیون داخلی برنامه ریزی برای مدیریت فضا مهم ترین مساله است. طراحان بر این باورند که هر پروژه طراحی داخلی با فرایند ارزیابی نقاط ضعف اتاق شروع می شود و با یافتن راهی برای چیدمان ها در اتاق به نحوی که ضعف های اتاق را بپوشاند و متناسب با سلیقه افرادی باشد که در آنجا زندگی می کنند ادامه می یابد. آگاهی از نیازها و خواسته های افرادی که قرار است در آن خانه زندگی کنند یکی از مهم ترین مسائل در این مرحله است. هدف اصلی برنامه ریزی برای فضا بالا بردن بهره وری از فضای اتاق است. این می تواند به معنی حذف المان های اضافه و تکراری در فضای اتاق باشد. یکی از معماران دکوراسیون داخلی با نام گاگنهایم در این باره می گوید: ” بسیاری از مشتریان سراغ ما می آیند و می گویند که نیز به فضا در محیط خود هستند. ما سعی می کنیم آنها را به راه حل هایی ساده و کم هزینه به منظور...